Spolupracující instituce

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava